Frågor och svar om sötningsmedlet Stevia

Vad är Stevia?

Stevia är en växt som på latin heter Stevia rebaudiana L. Den odlas traditionellt i Sydamerika. Växten innehåller söta ämnen, steviolglykosider, som är ungefär 300 gånger sötare än socker.

Vad är skillnaden mellan Stevia och steviolglykosider?

Stevia är själva växten. Steviolglykosider är de söta ämnen som utvinns ur växten och som nu godkänts som livsmedelstillsats.

Är Stevia godkänt som livsmedel?

Nej, växten stevia i färsk eller torkad form är inte godkänd som livsmedel inom EU. Detta innebär att produkter som innehåller växten Stevia inte får säljas. Däremot får steviolglykosider, E960, användas som tillsats sedan den 2 december 2011. Tillsatsen får användas som sötningsmedel i begränsade mängder. I EU:s tillsatsförordning står det i vilka livsmedel steviolglykosider får användas och i vilka mängder.

Varför är inte växten Stevia godkänd som livsmedel?

Det företag som vill få växten Stevia godkänd som så kallat nytt livsmedel måste lämna underlag till en säkerhetsprövning. Hittills har inget företag lämnat tillräckligt underlag för att en säkerhetsprövning ska kunna göras. Därför är inte Stevia godkänt som nytt livsmedel och får alltså inte säljas i inom EU.

Går det att köpa steviolglykosider i livsmedelsbutiken?

Det är tillåtet att sälja bordssötningsmedel som innehåller tillsatsen steviolglykosider. Sötningsmedlet finns också som tillsats i läsk och andra produkter på marknaden.

Hur vet man att ett livsmedel innehåller steviolglykosider?

Det finns flera livsmedel på marknaden som är sötade med tillsatsen steviolglykosider. Då de företag som vill sälja växten Stevia som livsmedel ännu inte har visat att det är ett säkert livsmedel är det viktigt att inte blanda ihop Stevia med den godkända tillsatsen steviolglykosider.

Att märka produkter som innehåller tillsatsen steviolglykosider med uppgiften ”sötad med Stevia” eller liknande är vilseledande. Produkterna innehåller inte Stevia utan vissa ämnen, steviolglykosider, som är utvunna ur Stevia.

Steviolglykosider ska precis som andra livsmedelstillsatser stå i ingrediensförteckningen med så kallat funktionsnamn, i det här fallet sötningsmedel, och vedertaget namn eller E-nummer. Exempel: Sötningsmedel steviolglykosider eller Sötningsmedel E 960.

Dessutom ska uppgiften ”innehåller sötningsmedel” finnas i närheten av livsmedlets namn. Om en produkt innehåller både tillsatt socker och sötningsmedel ska uppgiften ”innehåller socker och sötningsmedel” finnas i närheten av livsmedlets namn.

Steviolglykosider som bordssötningsmedel

Det ska framgå av produktbeskrivningen vilka sötningsmedel som bordssötningsmedlet är baserat på. Exempelvis ”steviolglykosidbaserat sötningsmedel”. Om produkten innehåller en kombination av flera olika sötningsmedel ska det också framgå av produktbeskrivningen.

Allt är saxat från Livsmedelsverket.se

Läs mer

 

Tags: , , , , , ,

Author:Camilla Grönbladh

Journalist & fotograf med passion för glass camilla@glassriket.se

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

För oss som älskar glass! Glassrecept och glassnyheter